Stanovy
Standardy
Ceník
Etický kodex
Leták Klokánku Dolní Benešov
Zákony

 

Stanovy

Stanovy Fondu ohrožených dětí

Standardy

Standardy Klokánku Dolní Benešov

Ceník

Za úhradu a pobyt dětí umístěných v Klokánku Dolní Benešov

Etický kodex

Etický kodex Klokánku Dolní Benešov

Leták

Leták Klokánku Dolní Benešov

Zákony

Úmluva o právech dítěte

Listina základních práv a svobod

Všeobecná deklarace lidských práv

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 

 

WEBMASTER: CipoComputer (2004)