ČINNOST KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV V ROCE 2016

Klokánek Dolní Benešov má od 1. ledna 2015 v provozu 7 bytů s celkovou kapacitou 28 dětí, tak jak ukládá zákon.

Fond ohrožených dětí i v průběhu roku 2016 procházel dalšími personálními a organizačními změnami. Na XXIV. členském shromáždění FOD, které se konalo dne 19.3.2016, byl  opětovně zvolen do funkce předsedy FOD Jan Vaněk, DiS., do funkce místopředsedkyně Hana Kupková a Magdalena Svobodová.

V roce 2016 se dařilo finančně zajistit běžný provoz zařízení Klokánek tak, aby bylo o umístěné děti dobře postaráno a dále byly hrazeny veškeré finanční závazky z minulých období úhradou splátkových kalendářů.

V průběhu celého roku 2016 FOD, v zastoupení předsednictva, usiloval o prosazení změny v zákoně SPOD ve financování Klokánků tak, aby došlo k narovnání finančních prostředků mezi ZDVOP a ostatními zařízeními poskytujícími pomoc dětem. Zákon prošel několika schváleními, sama vláda uznala oprávněnost žádostí o změnu ve financování, nicméně k samotnému schválení nedošlo.

V dubnu 2016 proběhla v Klokánku Dolní Benešov kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaměřena na výkon sociálně- právní ochrany pověřenou osobou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení.

V červnu 2016 proběhla v Klokánku Dolní Benešov veřejnosprávní kontrola finančních prostředků. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení.

V srpnu 2016 proběhla v Klokánku Dolní Benešov inspekce Úřadu práce České republiky zaměřena na Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami. Inspekce ohodnotila činnost Klokánku nadprůměrným počtem možného bodového ohodnocení, činnost Klokánku shledala na velmi dobré úrovni. 

V lednu i v únoru ještě doznívala vánoční atmosféra, děti si užívaly splněných přání v podobě vánočních dárků od našich příznivců i skromné sněhové nadílky. Na Tři krále jsme navštívili výstavu betlémů v Opavě.

S přicházejícím jarem začaly děti společně s tetami podnikat různé výlety po okolí. Jaro tradičně přivítaly na slavnostech u Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku, seznámily se s velikonočními zvyky, vyzkoušely si zdobení kraslic o své výtvory si odnesly do Klokánku, který jimi jarně vyzdobily.

V květnu děti s tetami podnikly výlet do historie starých Slovanů, navštívily archeopark Chotěbuz a Rybí dům, prohlédly si pravěké a raně středověké hradiště s ukázkou způsobu života a kultury starých Slovanů, vyzkoušely si střelbu z kuší a luků a prohlédly si obří akvária v Rybím domě, kde mohly vidět ryby našich řek a rybníků.

Při příležitosti vzpomínkové akce k 71.výročí ukončení 2.světové války navštívily děti areál československého opevnění v Darkovičkách, kde mohly sledovat přehlídku bojových akcí, přelet Gripenů i průjezd vojenské armádní techniky. Tuto akci ocenili hlavně kluci, bojový duch jim vydržel i po návratu do Klokánku a naše Lusy (pejsek) a tety mohly klidně spát, obrana „ objektu“ zůstala tentokrát na nich.

Mladší děti pak v červnu oslavily Den dětí v MŠ Dolní Benešov - Zábřeh, kde vystoupily na představeních společně se svými kamarády ze školky a zasoutěžily si v různých soutěžích.

Tři děti z Klokánku a pečující tetou vyrazily v červnu do Itálie, kde si předčasně užívaly prázdniny v přímořském letovisku Bibione. Svými zážitky se potom pochlubily i na FB Klokánku Dolní Benešov:
„Tak se nám po třech letech opět podařilo stát se účastníky zájezdu do Itálie. Naše parta J.M.M.R. s dobrou náladou a přáním našich tet a strejdů ať si to užijem, se tedy vydala vstříc týdennímu dobrodružství u moříčka. Cesta z Moravy vlakem uběhla příjemně a po nalodění se na palubu luxusního autobusu jsme vyrazili na 11cti hodinovou cestu přes rakouské Alpy, italské Dolomity do přímořského městečka Bibione. První ráno nás přivítalo na pláži hřející sluníčko, ale bohužel ještě studené moříčko. Jenže nám to nevadilo a přes z počátku cvakající zuby, jsme zkoušeli naši otužilost i stabilitu při přeskakování přílivových vln. Nejvytrvalejší Romča neustále zkoušel velikost varhánků na rukou a my ostatní jsme rozhazovali komunikační sítě za pomocí rukou, gest a anglických frází při rozhovorech s prodejci na plážích i v obchodech. Pohodové byly i pavlačové (balkonové) seznamovací debaty tet i dětí a společné hry při nepříznivém počasí jako třeba "chyt si svůj míček", "Kent", " Autobus" "Prší" nebo ranní sběr mušliček na pláži. Nejlepší ovšem bylo, když na pláži vlála červená vlajka a i přes studenou vodu se většina z nás rozhodla pro dovádění v úžasných vlnách. To nám potom nestačily ani plné hrnce špaget, leča, gulášů či jiných rychlovek na doplnění energie. Občas jsme proto zašli na místní spešl pizzu a výbornou italskou zmrzlinku, aby jsme mohli posoudit zda mají Italové také tak mlsné jazýčky jako my. I když nám počasí moc nepřálo, my se přece jen trošku opálili, lokli si slané vody a vydováděli se nejen v moři, ale i na atrakcích v Guliverlendu a odvezli jsme si nejen spoustu zážitku, mušliček, ale co je asi nejvíc důležité, poznali jsme spoustu nových kamarádů se stejnými, nebo možná i horšími osudy než je právě ten náš...

Takže díky, díky, díky sponzorům!!! Bylo nám opět dopřáno zažít něco příjemného i mimo náš domovský Klokánek. Moc Vám za to děkujééééém parta J.M.M.R.“


Přišlo léto a prázdniny. Ty byly plné prožitků u vody, navštívili jsme koupaliště v Bolaticích, hlučínskou štěrkovnu a velké přírodní koupaliště ve Vřesině, tam jsme všichni koukali, většina dětí tolik vody po kupě a s takovými atrakcemi nikdy neviděla, myslily si, že jsou u moře

Chodili a jezdili jsme na výlety, navštívili jsme překrásný zámek Raduň a Hradec nad Moravicí. Naše výlety nebyly zaměřené pouze na zábavu, při některých jsme se i něco nového naučily o přírodě i o historii.

Jedinečným zážitkem byla pro naše děti a nakonec i pro naše tety návštěva Národní přírodní památky Landek. Děti si prohlédly hornické muzeum, rozsáhlé expozice báňského záchranářství i strašidelné důlní prostory. Největší nadšení malých Klokánků vzbudil důlní vláček.

Zvířátka jsme navštívili v Ostravské ZOO a ty již vyhynulé viděli v Dinoparku nedaleko Ostravy, kromě modelů dinosaurů děti shlédly i naučný film ve 3D kině a svezly se Dinoexpresem.

A bylo po prázdninách a děti musely zpátky do školy.

V září se děti zúčastnily Svatováclavských slavností v Ostravě a v říjnu pak opět navštívily Slezskoostravský hrad, tentokrát se byly podívat na výstavu permoníků a soutěžily o největšího jedlíka ovocných knedlíků.

 Pokud počasí přálo, vyrážely v podzimních dnech tety s dětmi ještě na výlety do okolí. Byly se podívat na Kružberk, prošly se po Starých Těchanovicích a vyřádily se v Davidově mlýně.

Prosinec se již nesl v duchu přicházejících Vánoc, děti psaly dopisy a kreslily přáníčka pro Ježíška, společně s tetami pekly cukroví i perníčky a vánočně vyzdobily Klokánek. Byly se podívat na Vánočních trzích na zámku v Kravařích, kde také potom stál náš strom splněných přání. Díky všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům byly také tyto Vánoce pro děti velmi krásným obdobím plným smíchu, radosti a štěstí.

 

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2016 v Klokánku  
Z roku 2015 přešlo (stav dne 31.12.2015) 8
V roce 2015 z jiného Klokánka přešlo 0
V roce 2016 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato 23
V roce 2016 odešlo do jiného Klokánka 0
V roce 2016 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše) 19
Do roku 2017 zůstalo (stav dne 31.12.2016) 12
Počet děckodnů za rok 2016 3744
Kapacita zařízení - počet lůžek 28
Obložnost v roce 2016 10,26
Průměrná obložnost Klokánka v % 36,60%
Celkový počet neuspokojených žadatelů o službu - z důvodů kapacitních - za rok 2015(pokud víme, že bylo dítě následně přijato do jiného Klokánka, tak zde nezapočítáváme) 0


 

ČINNOST KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV V ROCE 2015

Klokánek Dolní Benešov má od 1. ledna 2015 v provozu 7 bytů s celkovou kapacitou 28 dětí, tak jak ukládá zákon.

Fond ohrožených dětí prošel v průběhu roku 2015 velkými personálními a organizačními změnami. Na XXIV. členském shromáždění FOD, které se konalo dne 13. 6. 2015,  byl zvolen nový předseda FOD Jan Vaněk, DiS. Dále bylo zvoleno nové pětičlenné předsednictvo.

V průběhu celého roku 2015 Klokánek Dolní Benešov, tak jako všechny Klokánky v České republice, zaznamenal nižší počet umístěných dětí. Děje se tak z důvodu přednostního umísťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Změny ve vedení FOD a náročné úkoly, které nás v průběhu celého roku provázely, se nám daří  úspěšně překonávat a i nadále pracovat s maximálním nasazením na tom, aby se děti v našem Klokánku cítily co nejlépe a žily s pocitem jistoty a bezpečí.

Vánoce utekly jako voda a máme nový rok 2015. Byl 1. březen, kdy tety s dětmi navštívily v Dolních Vítkovicích Svět techniky, což je naučné centrum, které se pro veřejnost otevřelo v září 2014. Zapálení lidé zábavnou formou zde představují zajímavosti vědy a techniky. Děti i tety byly tak nadšené, že za jedno odpoledne se všichni stali „Alberte Einsteinem“  a dalšími známými vynálezci.

Jaro přivítaly děti na tradiční jarní slavnosti u Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku, kde si opět mohly vyzkoušet různá ruční řemesla, nazdobit si kraslice nebo si uplést velikonoční pomlázku.

Počátkem května jsme se s „klokánčí bojovou jednotkou" přesunuli do Darkoviček, kde jsme byli svědky tankové bitvy z 2. Ssětové války. Naše děti popadl takový bojový duch, že se už nemusíme bát žádného nepřítele, děti nás vždy ubrání a když ne, tak všichni společně utečeme.

Přišlo léto a prázdniny. Ty byly plné prožitků u vody, navštívili jsme koupaliště v Bolaticích a v Darkovicích a velké přírodní koupaliště v Porubě, tam jsme všichni koukali, většina dětí tolik vody pokupě a s takovými atrakcemi nikdy neviděla, myslily si, že jsou u moře. Chodili a jezdili jsme na výlety, navštívili jsme překrásný zámek Raduň. Na všech výletech jsme si dobře smlsli na zmrzlinách a jiných dobrotkách, taky jsme si založili ohýnek, samozřejmě pod dozorem, a opekli párky, ty byly moc dobré, i když trošku přičmoudlé.

A bylo po prázdninách a děti musely do školy. Pro čtyři děti z Klokánku přišla velká změna, už nebyly žáky základní školy, ale studenty středních škol a učilišť v Porubě, v Ostravě-Hrabůvce, v Opavě a v Šilheřovicích, pěkně nám vyrostly a po kraji rozutekly.

Nicméně, rok ještě zdaleka nekončil a my navštívili v září Slezskoostravský hrad. Počátkem listopadu jsme byli na Svatováclavských slavnostech v Ostravě-Přívoze, odkud jsme si odskočili do Muzea železnice, kde se děti během okamžiku staly strojvůdci. Naštěstí vše dobře dopadlo a dorazili jsme 9. 12. na Slezskoostravský hrad, kde jsme se zastavili a začali jsme si vychutnávat atmosféru Vánoc, kterou jsme si přenesli i na Vánoční trhy v Kravařích.

A byly tady Vánoce, ty byly překrásné, plné radosti dětí, sváteční atmosféry, která panovala v Klokánku, o niž se zasloužili samotné děti, pečující tety, zaměstnanci a hodní lidé,  kteří nezapomněli na naše děti a splnili jim jejich přání a vlastně jim dodnes plní jejich sny. Děkujeme moc.

Závěrem bych chtěla za celý Klokánek moc poděkovat starostovi  Dolního Benešova panu Martinu Štefkovi a všem lidem, kteří se zasloužili o to, aby Klokánek dostal již v červnu 2015  nádherný dárek v podobě nové fasády, zateplení a oken.  Děkujeme moc.
 

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2015 v Klokánku

 

Z roku 2014 přešlo (stav dne 31.12.2014)

23

V roce 2015 z jiného Klokánka přešlo

0

V roce 2015 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato

19

V roce 2015 odešlo do jiného Klokánka

0

V roce 2015 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše)

34

Do roku 2016 zůstalo (stav dne 31.12.2015)

8

Kapacita zařízení - počet lůžek

28

Obložnost v roce 2015

15,14

Průměrná obložnost Klokánka v %

54,07%

Celkový počet neuspokojených žadatelů o službu - z důvodů kapacitních - za rok 2015(pokud víme, že bylo dítě následně přijato do jiného Klokánka, tak zde nezapočítáváme)

6


ČINNOST KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV V ROCE 2014

Začátek letošního roku nejen pro náš Klokánek, ale pro Klokánky v celé republice znamenal vypořádat se změnami, které s sebou přinesl nový Občanský zákoník č. 89/2014 Sb., § 971 o ústavní výchově, který udává délku pobytu dětí svěřených do zařízení na základě soudního rozhodnutí pouze na dobu maximálně 6 měsíců, což je samozřejmě velmi krátká doba a proti samotnému zájmu dětí.

Další změnu, se kterou se musely poprat všechny Klokánky, přinesla změna zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  § 42, který striktně stanovuje počet dětí v zařízení vyžadující okamžitou pomoc, a to na maximální počet 28 dětí.

V návaznosti na tyto skutečnosti byly v průběhu roku Ministerstvem práce a sociálních věcí uděleny všem Klokánkům v celé republice dvě výjimky, díky nimž mohly Klokánky ponechat v provozu všechny byty, které měly doposud otevřené. V případě našeho Klokánku dané znamenalo ponechat v provozu 8 bytů, které jsou schopné zajistit umístění pro 32 dětí. První výjimka nám byla udělena od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014 a druhá výjimka pak byla udělena od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014, tedy do konce roku 2014. I přesto, že byla podána žádost o udělení další výjimky a navrhována změna v zákoně, nám nebylo vyhověno a od 1. 1. 2015 jsme museli ponechat v provozu pouze sedm bytů.

Změny, které přinášejí nové zákony, pro nikoho nás nejsou příjemné, ale prozatím se nám daří je úspěšně překonávat a i nadále pracovat s maximálním nasazením na tom, aby se děti v našem Klokánku cítily co nejlépe a dle jejich možností se jim dařilo.

 

Jaro přivítaly děti na tradiční jarní slavnosti u Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku, kde si opět mohly vyzkoušet různá ruční řemesla, nazdobit si kraslice, uplést si velikonoční pomlázku. V měsíci dubnu náš Klokánek navštívili hasiči Záchranného hasičského sboru v Opavě. Do Klokánku přijeli hasičskými výjezdovými vozy a dětem umožnili vyzkoušet si některé prostředky hasičské techniky a výzbroje, kterou sami používají při každodenních výjezdech. Děti byly touto návštěvou nadšené, se zvědavostí obhlížely hasičské vozy nejen zvenku, ale také zevnitř, někteří si vyzkoušeli obléci se do hasičských mundúrů.

V červnu se děti z Klokánku v Dolním Benešově účastnily na zámečku v Petrovicích akce Missis Models 2014. V rámci této akce probíhala soutěž o nejlepší proměnu čtyř žen. Po dobu celého odpoledne byl připraven pestrý program spojený s módními přehlídkami svatebních, společenských šatů, bot a šperků. Této módní přehlídky se účastnily také čtyři naše dívenky, které předvedly šaty pro družičky. Pro děvčata to byl velký zážitek, zvlášť proto, že než nastoupila na předváděcí mola, prošla rukama kosmetiček a kadeřníků.

Dne 20. 6. 2014 byly děti společně s pečujícími tetami pozvány na soutěž v bench press, které pořádalo fitcentrum Mates gym v Bolaticích. Děti zde podpořily soutěžící, které s velkým nadšením obdivovaly. Pořadatelé mimo jiné pro děti a pečující tety nachystaly pohoštění, což samozřejmě všechny děti velmi ocenily.

Výtěžek z občerstvení, které se na soutěži prodalo, se pořadatelé soutěže rozhodli věnovat našemu zařízení, a tím náš Klokánek podpořit.

V červenci se děti účastnily letní slavnosti, pořádané dobrovolnými hasiči z Darkovic. Hasiči měli pro děti nachystané nejrůznější soutěže, do kterých se s elánem pustily nejen naše mladší děti, ale s velkým nasazením soutěžily i děti starší. Po ukončení soutěží bylo ještě připraveno malování na obličej, což samozřejmě děti také velmi pobavilo.

Koncem července se děti z Klokánku opět setkaly s hasiči Záchranného hasičského sboru z Opavy, ale tentokrát se jejich setkání uskutečnilo přímo na hasičské základně v Opavě. Z této návštěvy byly děti společně s tetami opět velmi nadšené. Poznali, jak to skutečně chodí na takové hasičské základně, kde pánové hasiči drží služby a v případě výjezdu odjíždí do terénu. Děti si i zde vyzkoušely různé nástroje a prostředky, které hasiči běžně užívají ke své práci a mimo jiné se velmi pobavily s ručními stříkačkami.

Hned počátkem srpna si děti společně s pečujícími tetami stejně jako minulý rok naplánovaly týdenní výlet do Prahy, na který se již dopředu všichni velmi těšili. V Praze a okolí i letos navštívili spoustu památek a zajímavostí, které Praha svým návštěvníkům nabízí. Společně se vydali například na Hvězdárnu v Ďáblicích, Pražský hrad, hrad Karlštejn, Prašnou bránu, Chrám sv. Víta, Kapli sv. Jiří, muzeum čokolády, Petřín, projely se parníkem, navštívily zoo a spoustu dalších. Výlet splnil očekávání všech a děti i tety se vrátily nadmíru spokojené.

Mimo všechny tyto akce, které děti během letních prázdnin zažily, jezdily i na další výlety, koupaliště a bazény v okolí Dolního Benešova.

V září děti opět usedly do školních lavic, ale tím jejich program neskončil a již počátkem října se zúčastnily Světového finále Miss Princess of the World 2014, které se konalo v Ostravě. Zde děti mimo krásné finalistky z celého světa měly možnost vidět i osobnosti českého showbyznysu, jako je například Jan Čenský, který celým večerem provázel, Felix Slováček, Jaroslav Svěcený, Sámer Issa a další.

V průběhu měsíce října začaly děti v doprovodu pečujícího strýce stejně jako minulý rok navštěvovat pravidelně hokejové zápasy HC Vítkovice v Ostravě.

5. 12. 2014 jsme byli s dětmi pozváni na zámek v Kravařích, kde se konala tradiční akce Vánoce na zámku. Pro děti zde bylo nachytáno mikulášské divadlo s mikulášskou nadílkou. Mimo jiné zde byl již tradičně pořádaný „Strom splněných přání“, kde si lidé, kteří zámek v průběhu víkendové události navštívili, mohli vybrat obálku, a pomoci tak zakoupením dárku pro děti z našeho Klokánku.

V prosinci se děti společně s tetami zúčastnily vánočního vystoupení žáků ZŠ Tyršova v Hlučíně, kde krom krásného programu, který žáci školy společně s vyučujícími připravili, byl našemu Klokánku předán finanční dar v podobě výtěžku z florbalového turnaje, jejž škola pořádala v průběhu měsíce listopadu.

K tomu všemu nás v  prosinci opět velmi potěšili a překvapili opavští hasiči, kteří pro děti nachystali originální mikulášskou nadílku spojenou s filmovým představením pohádky Tři bratři v kině Cinestar v Opavě.

Několik málo dní před Vánoci jsme byli pozváni na sportovní odpoledne do ZŠ v Píšti, kde si naše děti společně s ostatními dětmi z této základní školy zahrály sportovní vybíjenou a zasoutěžily si. Děti byly nadšené, ze sportovního odpoledne si přivezly spoustu malých i větších cen.

Vánoce se dětem letos velmi vydařily, všechny děti dostaly díky našim skvělým sponzorům a dalším příznivcům to, oč si Ježíškovi napsaly.

STATISTIKA DĚTÍ V KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV ZA ROK 2014

 

 

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2014 v Klokánku

 

 

Z roku 2013 přešlo (stav dne 31. 12. 2013)

31

 

V roce 2014 z jiného Klokánku přešlo

0

 

V roce 2014 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato

34

 

V roce 2014 odešlo do jiného Klokánka

0

 

V roce 2014 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše)

40


ROK 2013 A KLOKÁNEK DOLNÍ BENEŠOV

Počátek roku 2013 sebou přinesl novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. S touto novelou se musel poprat nejen Klokánek v Dolním Benešově, ale i všechny ostatní Klokánky. Novela se mimo jiné dotýkala i Úhrady státního příspěvku, který je jedním z hlavních zdrojů financování zařízení Klokánků. Dále se novelou zákona změnila i lhůta pobytu dětí v zařízení Klokánku. Tyto změny pro nás nikoho nebyly příjemné, ale povedly se nám úspěšně překonat a i nadále jsme mohli pracovat na tom, aby se děti v našem Klokánku cítily co nejlépe.

Jako již tradičně, i letos se před Velikonoci děti zúčastnily společně s pečujícími tetami „Vítání jara“. Akce s bohatým programem proběhla v areálu U Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku. Zde si děti mohly vyzkoušet například pletení pomlázek a výroby velikonočních kraslic.

Začátkem léta se několik dětí účastnilo víkendového pobytu na Bílé, který pro ně připravily studenti vysoké školy. Pobyt se nesl v duchu olympijských her. Samotné zahájení bylo spojeno se zapálením olympijského ohně, jako na opravdové olympiádě.  Pro děti byly nachystané zajímavé soutěže a hry. Domů si děti za své výkony odvezly medaile a hodnotné ceny. V průběhu léta se děti účastnily několika táborů, ze kterých přijely vždy velmi spokojené a plné zážitků. I tety nachystaly pro děti několikadenní výlet do Prahy, kde navštívily různé památky a zajímavosti, které Praha svým návštěvníkům nabízí. Děti byly například na prohlídce pražského hradu, navštívily rozhlednu Petřín, technické muzeum, muzeum Lega a další zajímavá místa.

Během léta se jedna z dívek z našeho Klokánku účastnila talentové soutěže La –Sophia, kde se umístila v kategorii sportovců (fotbalistů) na krásném druhém místě. Velkým úspěchem byla již samotná účast na talentové soutěži, které předchází přísný casting. Závěrem celé soutěže byl slavnostní galavečer, spojený s vyhlášením vítězů. Tohoto galavečeru se účastnilo i několik dalších dětí z našeho Klokánku, které přijely podpořit vítěze soutěže. Celý večer pro ně byl velkým zážitkem, mohly se zde setkat se známými herci, zpěváky a sportovci, kteří celým večerem provázeli.

Jako každý rok, i tyto prázdniny nám všem velmi rychle uběhly a začal nový školní rok. Děti však nezahálely a rozhodly se využít pěkného počasí, které podzim nabídl a v září navštívily zoologickou zahradu v Olomouci. Od října se začaly děti pravidelně účastnit hokejových utkání  HC Vítkovice Steel v  Ostravě. Děti byly hokejovými zápasy nadšené a vždy na zápasech fandily, jako správní fanoušci. Několikrát v minulém roce se také dětem poštěstilo a společně s pečujícími tetami se v Opavě účastnily basketbalového zápasu BK Opava.

V listopadu děti dvakrát navštívily Slezské divadlo v Opavě, kde shlédly dvě divadelní vystoupení. Vystoupení Perly pany Serafiny a vystoupení Tisíc a jedna noc.

 Koncem listopadu se děti účastnily charitativního florbalového turnaje v Hlučíně. Vytvořily si svůj vlastní tým a vybojovaly krásné druhé místo.

V prosinci děti  vystoupily na zámku v Kravařích s Vánočním programem u stromu splněných přání, který pro nás již po třetí pořádala paní Stoklasová z Kravař. Děti již od listopadu pilně nacvičovaly a vystoupení se jim velmi povedlo. V prosinci se děti a pracovníci Klokánku účastnily slavnostního předání nového automobilu, který byl Klokánku zakoupen za pomocí sponzorů. Automobil děti společně s tetami využívají k výletům.

Čtyři dny před Vánoci děti společně s pečujícími tetami navštívily muzikál Vánoční zázrak v pražském divadle Broadway. Návštěva Vánoční Prahy společně s vystoupením muzikálu přispěly k prohloubení Vánoční atmosféry. Dětmi dlouho očekávané Vánoce byly plné překvapení a radosti. Děti našly pod stromečkem spousty krásných dárků. Část dárků bylo dětem pod stromečkem naděleno díky projektu „Vánoce patří dětem“, který byl realizován v rámci celé České republiky právě pro děti z Klokánků.

STATISTIKA DĚTÍ V KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV ZA ROK 2013 

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2013 v Klokánku

 

Z roku 2012 přešlo (stav dne 31.12.2012)

26

V roce 2013 z jiného Klokánka přešlo

0

V roce 2013 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato

30

V roce 2013 odešlo do jiného Klokánka

0

V roce 2013 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše)

25

Do roku 2014 zůstalo (stav dne 31.12.2013)

31

Počet děckodnů za rok 2013 (součet všech dnů pobytu všech dětí v r. 2013)

11061

Kapacita zařízení - počet lůžek

32

Obložnost v roce 2013

30,3

Průměrná obložnost Klokánka v %

94,68

Celkový počet neuspokojených žadatelů o službu - z důvodů kapacitních - za rok 2013(pokud víme, že bylo dítě následně přijato do jiného Klokánka, tak zde nezapočítáváme)

54

 
KLOKÁNEK DOLNÍ BENEŠOV A ROK 2012

Rok 2012 byl pro Klokánek Dolní Benešov plný zážitků a dobrodružství, která mohly děti společně s tetami díky sponzorům, partnerům a našim příznivcům  prožít. Hned počátkem března, kdy měly děti ve škole jarní prázdniny, se zúčastnily pětidenního pobytu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti se zde učily pod dohledem instruktorů lyžovat a jezdit na snowboardech. Pro děti byly nachystané i různé výlety, děti například navštívily historické muzeum automobilů v Kopřivnici  a uspořádaly výšlap k soše Radegast. Koncem března tety s dětmi vyrazily na Vítání Jara do areálu Mlýna vodníka Slámy, kde se děti hned zapojily při výrobě připravených aktivit.

V dubnu byl pro děti uspořádán výlet do wellness centra Hotelu Horal v Beskydách. Děti zde mohly vyzkoušet bazény, výřivky a sauny, které jsou součástí hotelu.

Květen byl pak pro děti plný očekávání a příprav. Děti se totiž hned počátkem června společně s tetami vydaly na týdenní pobyt u moře v italském městečku Bibione. Jelikož pro mnohé děti byl tento výlet k moři první, užívaly si jej plnými doušky. Jeden ze dnů věnovaly děti výletu do samotných Benátek.

S příchodem prázdnin se děti postupně vypravovaly na letní tábory, odkud se vždy vracely plní zážitků a s novými přátelstvími, které na táborech získaly. Tety také dětem během letních prázdnin uspořádaly výlet do Prahy, kde společně navštívily některé památky.

Na podzim nás navštívil klaun Hopsalín, který měl pro děti představení na zahradě Klokánku. Představení se účastnily i děti místní mateřské školy, všichni byly vystoupením nadšeni.

Od počátku listopadu začaly děti nacvičovat na Vánoční představení , které se konalo v rámci akce s názvem Strom splněných přání v Kravařích na zámku. Děti tam vystoupily se zpěvem vánočních koled.

V roce 2012 našemu zařízení vyšel projekt na dotace, které poskytlo město Hlučín. Klokánek Dolní Benešov dostal dotace ve výši 6000,- Kč, které byly následně použity na nákup kancelářských potřeb a odborných knih, které pomáhají pracovníkům Klokánku snáze porozumět a následně pracovat s dětmi, které do Klokánku často přicházejí citově a sociálně deprimované.

Dále nám na základě úspěšně vypracovaného projektu byla od společnosti Siemens, s.r.o. poskytnuta částka ve výši 70.000,- Kč. Částka byla určená na financování vzdělávání pečujících tet v oblastech zdravovědy, právních záležitostech, psychologii, arteterapii a terapii, kde si tety mohly osobně některé metody vyzkoušet v praxi či na modelových situacích.

 

STATISTIKA DĚTÍ V KLOKÁNKU DOLNÍ BENEŠOV ZA ROK 2012

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2012 v Klokánku

 

Z roku 2011 přešlo (stav dne 31.12.2011)

32

V roce 2012 z jiného Klokánka přešlo

0

V roce 2012 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato

34

V roce 2012 odešlo do jiného Klokánka

1

V roce 2012 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše)

39

Do roku 2012 zůstalo (stav dne 31.12.2012)

26

Počet děckodnů za rok 2012 (součet všech dnů pobytu všech dětí v r. 2012)

9734

Kapacita zařízení - počet lůžek

32

Obložnost v roce 2012

26,67

Průměrná obložnost Klokánka v %

83,34

 

 

 

 

 

WEBMASTER: CipoComputer (2004)